Next Page Answer's Top   Yuki's Page  

Have

I have... is "Watashi wa .... wo motte imasu."
motsu=have
I have a pen.="Watashi wa pen wo motte imasu."

When it is animals,
"Watashi wa inu (a dog) wo katte imasu."
"Watashi wa neko wo katte imasu."
kau=have
Inu=dog
neko=cat

I play baseball.="Watashi wa yakyuu wo simasu."
baseball=yakyuu
tennis=tenisu  
soccer=sakkaa
suru= do,play

I have a cold.= "Watashi wa kaze wo hiite imasu."
kaze wo hiku=have a cold

How to write "Merry Christmas" in Japanese

 We use Katakana to write borrow (foreign) words.
So, we write it like this:

 

 or

"Omedetou" means "Congratulations (on your success)" or "Happy".
"Happy birthday" is "O-tanjoubi omedetou".
Of course, Merry Christmas is a very famous phrase,
so, most Japanese people can read "Merry Christmas", Merry Xmas"          

Like, Dislike 

I like... is "Watashi wa .... ga suki desu."
I like an apple is "Watashi wa ringo ga suki desu."
I=watashi
like=suki
apple=ringo

I love .... is "watashi wa ...wo aishite imasu." 
love=aisu

I hate ... is "watashi wa ... wo nikumi masu."
hate=nikumu

I dislike ....is "watashi wa ....ga kirai desu."
dislike=kirau

Long vowels

  In Japanese language, it is important whether vowels are long.
For example, "suki" is a verb means "like", but "sukii" is a noun means "skiing".
In Hiragana we write long vowels, "aa" "ii" "uu" "ee" "oo" "ou".
In Katakana we use "". It is not a  hyphen."aa" is "a" in Katakana.  

Morobito Kozorite (Joy to the world)

Here is Japanese text:
"1.Morobito kozorite mukae matsure.
Hisashiku machi ni Shu wa kimaseri.
*Shu wa kimaseri. Shu wa kimaseri.
Shu wa Shu wa kimaseri."
2.Akuma no hitoya wo uchikudaki-te,
toriko wo hanatsu to Shu wa kimaseri.
*(repeat)
3.Kono yo no yamiji wo terashi-tamou.   
Taenaru hikari no Shu wa kimaseri.
*
4.Shibomeru kokoro no hana wo sakase.
Megumi no tsuyu oku Shu wa kimaseri.
*  
5.Heiwa no kimi naru miko wo mukae,
sukui no nushi tozo hometataeyo.
Home tataeyo. Home tataeyo.
Home home tataeyo.   

This Japanese is old fashioned.
Morobito=everybody kozoru=gather Shu=Christ

Next Page  Answer's Top   Yuki's Page