Expression of thanks & replies

click Japanese and you can hear the voice.

Thanks. Arigatou./
Doumo.
Arigotou gozai-masu. (polite)

Thanks a lot. Doumo arigatou.
Doumo arigatou gozai-masu.(polite)

You're welcome. Dou-itashimashite.

The pleasure is mine. Kochira koso.

Words & Phrases Yuki's Page